Monitorul Oficial
nr. 890/18 decembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.385/17-12-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
  2.   D. nr.1.865/15-12-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
  3.   L. nr.386/17-12-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
-
  4.   D. nr.1.866/15-12-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
-
  5.   D. nr.1.868/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  6.   D. nr.1.869/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.1.870/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.1.871/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.1.872/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.1.873/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.1.874/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   D. nr.1.875/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  13.   D. nr.1.876/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  14.   D. nr.1.877/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  15.   D. nr.1.878/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  16.   D. nr.1.879/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  17.   D. nr.1.880/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
-
  18.   D. nr.1.881/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  19.   D. nr.1.882/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  20.   D. nr.1.883/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  21.   D. nr.1.884/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  22.   D. nr.1.885/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  23.   D. nr.1.886/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  24.   D. nr.1.887/15-12-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  25.   H.G. nr.1.491/02-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
  26.   H.G. nr.1.552/09-12-2009 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 6.649,18 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Construcția variantei de ocolire Deva și Orăștie la profil de autostradă"
-
  27.   H.G. nr.1.555/09-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare
-
  28.   H.G. nr.1.556/09-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătățească condițiile de viață în special pentru grupurile dezavantajate din localitățile miniere
-
  29.   O. nr.493/10-12-2009 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modul de achitare a contribuției de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
A


Miercuri, 14 aprilie 2021, 10:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.