Monitorul Oficial
nr. 75/2 februarie 2010

Publicare
  1.   L. nr.378/10-12-2009 
LEGE privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
-
  2.   D. nr.1.854/08-12-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006
-
  3.   H.C.D. nr.1/01-02-2010 
HOTĂRÂRE privind demisia doamnei deputat Daniela Popa din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților
-
  4.   H.C.D. nr.2/01-02-2010 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  5.   H.C.D. nr.3/01-02-2010 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
-
  6.   H.C.D. nr.4/01-02-2010 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
-
  7.   H.S. nr.1/01-02-2010 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului
-
  8.   O. nr.20/27-01-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit sportiv
A
  9.   O. nr.37/19-01-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Instalații de sonorizare. Cerințe tehnice generale"
V
  10.   O. nr.37/20-01-2010 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, la 27 septembrie 2008 și 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învățământului, științei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului și sportului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008
-
  11.   O. nr.143/28-01-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate, specializate în litigii internaționale, de încheiere și derulare a contractului de asistență și reprezentare juridică a României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, precum și pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
-
  12.   Decizie nr.210/28-01-2010 (C.N.A.)
DECIZIE privind principii și reguli de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile parțiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
A


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.