Monitorul Oficial
nr. 327/18 mai 2010

Publicare
  1.   L. nr.85/13-05-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
  2.   D. nr.509/12-05-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
  3.   D. nr.511/14-05-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război
-
  4.   H.G. nr.442/28-04-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la București la 11 noiembrie 2009 și la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
-
  5.   Decizie nr.153/18-05-2010 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Rodica Pârvu din funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
  6.   Decizie nr.154/18-05-2010 
DECIZIE privind numirea domnului Robert Bucur în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
  7.   O. nr.429/112/471/11-05,17-05,11-05-2010 (M.S., M.A.I., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  8.   O. nr.1.088/12-05-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
-
  9.   C. nr.14/28-04-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 130 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României și a unei monede dedicate lui Eugeniu Carada - ctitorul Băncii Naționale a României
-
  10.   C. nr.16/10-05-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010
-
  11.   C. nr.17/10-05-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010
-


Miercuri, 29 martie 2023, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.