Monitorul Oficial
nr. 389/11 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.492/20-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
V
  2.   O.U.G. nr.49/07-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
V
  3.   O.U.G. nr.50/09-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind contractele de credit pentru consumatori
V
  4.   H.G. nr.520/02-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Variantă de ocolire a Municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud"
-
  5.   Decizie nr.156/10-06-2010 
DECIZIE privind numirea reglementatorilor, membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  6.   O. nr.910/10-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București în vederea transferului managementului asistenței medicale al unităților sanitare publice
-
  7.   O. nr.1.372/30-04-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru completarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.712/2006
-
  8.   Listă nr.8/10-06-2010 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile parțiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11 ) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-
  9.   Decizie nr.199/26-05-2010 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental
-
  10.   C. nr.19/09-06-2010 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010
-


Vineri, 12 august 2022, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.