Monitorul Oficial
nr. 861/22 decembrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.490/17-11-2010 
DECIZIE privind constituționalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 și nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaților
V
  2.   O. nr.244/2164/29-10,29-11-2010 (M.A.D.R., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006
A
  3.   Decizie nr.327/15-12-2010 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 13:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.