Monitorul Oficial
nr. 872/28 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.264/22-12-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
  2.   D. nr.1.229/20-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
  3.   L. nr.265/22-12-2010 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
V
  4.   D. nr.1.230/20-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  5.   L. nr.270/22-12-2010 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
  6.   D. nr.1.235/20-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
  7.   O. nr.2.069/26-11-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012
A
  8.   O. nr.5.620/11-11-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
-
  9.   Decizie nr.964/08-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Lasting Insurance and Reinsurance Broker" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-
  10.   Decizie nr.1.005/13-12-2010 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-


Luni, 03 octombrie 2022, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.