Monitorul Oficial
nr. 893/30 decembrie 2010

Publicare
  1.   O.U.G. nr.124/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
V
  2.   O.U.G. nr.131/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
V
  3.   O.U.G. nr.133/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
V
  4.   H.G. nr.1.388/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012
V
  5.   O. nr.1.492/1.027/14-12,08-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
V


Joi, 16 iulie 2020, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.