Monitorul Oficial
nr. 140/24 februarie 2011

Publicare
  1.   O. nr.1.649/17-02-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
A
  2.   Decizie nr.828/04-02-2011 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
A
  3.   O. nr.3/15-02-2011 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor
-


Duminică, 05 februarie 2023, 04:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.