Monitorul Oficial
nr. 179/14 martie 2011

Publicare
  1.   L. nr.13/07-03-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
  2.   D. nr.254/07-03-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
  3.   H.G. nr.211/09-03-2011 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor unor instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plății contribuțiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  4.   Decizie nr.30/11-03-2011 
DECIZIE privind detașarea domnului Onescu Lilian din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de consilier superior în cadrul Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale din structura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
-
  5.   O. nr.54/10-03-2011 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind formarea inițială, în anul 2011, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
-
  6.   O. nr.120/15-02-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
-
  7.   C.E.D.O./07-07-2009 
Hotărâre din 7 iulie 2009, definitivă la 7 octombrie 2009, în Cauza Stanca Popescu împotriva României
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.