Monitorul Oficial
nr. 567/10 august 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.740/20-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
-
  2.   H.G. nr.765/27-07-2011 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
-
  3.   H.G. nr.776/03-08-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea unor unități sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către autoritățile administrației publice locale din județele Argeș, Bihor, Caraș-Severin, Vrancea și municipiul București
-
  4.   H.G. nr.779/03-08-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea Preventoriului TBC Poiana Țapului aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Orașului Bușteni, județul Prahova
-
  5.   H.G. nr.780/03-08-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare, și a caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora
-
  6.   H.G. nr.781/03-08-2011 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 62.702 m 2 , aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
-
  7.   H.G. nr.800/04-08-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000
-
  8.   O. nr.509/07-07-2011 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001
-
  9.   C.E.D.O./02-11-2010 
Hotărârea din 2 noiembrie 2010, definitivă la 11 aprilie 2011, în Cauza S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare împotriva României
-
  10.   Decizie nr.231/04-08-2011 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării ulterioare a operelor de artă vizuală
-
  11.   H. nr.11/20-07-2011 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative
A


Vineri, 30 septembrie 2022, 09:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.