Monitorul Oficial
nr. 608/29 august 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.083/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   O.G. nr.16/24-08-2011 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
A
  3.   O.G. nr.17/24-08-2011 
ORDONANȚĂ privind controlul calității în securitatea aviației civile
-
  4.   O.G. nr.19/24-08-2011 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
A
  5.   Decizie nr.82/29-08-2011 
DECIZIE privind revocarea domnului Nagy Iosif din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  6.   Decizie nr.83/29-08-2011 
DECIZIE privind numirea domnului Abos Gabriel în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  7.   O. nr.2.104/18-08-2011 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea și funcționarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central
-
  8.   O. nr.2.441/22-08-2011 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.003/2011
-


Marți, 06 decembrie 2022, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.