Monitorul Oficial
nr. 628/2 septembrie 2011

Publicare
  1.   O.G. nr.24/30-08-2011 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
-
  2.   O.G. nr.25/31-08-2011 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
A
  3.   O.G. nr.28/31-08-2011 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
-
  4.   H.G. nr.859/24-08-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 9,9190 ha, proprietate publică a comunei Voineasa, în vederea realizării obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea turistică Voineasa, județul Vâlcea - Construirea pârtiei de schi Mioarele - tronson A"
-
  5.   O. nr.724/31-08-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
A
  6.   Listă nr.11/01-09-2011 
LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 29 — județul Neamț, Colegiul uninominal nr. 6, și Circumscripția electorală nr. 26 — județul Maramureș, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011, care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, pentru alegerile parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților în Circumscripția electorală nr. 29 — județul Neamț, Colegiul uninominal nr. 6, și Circumscripția electorală nr. 26 — județul Maramureș, Colegiul uninominal nr. 2
-


Vineri, 03 februarie 2023, 23:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.