Monitorul Oficial
nr. 787/7 noiembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.093/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și art. 13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
V
  2.   D.C.C. nr.1.104/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, ale art. 12 alin. (3) și (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a principiului îmbogățirii fără justă cauză, atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv
V
  3.   D.C.C. nr.1.122/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  4.   D.C.C. nr.1.124/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 13 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
V
  5.   D.C.C. nr.1.177/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  6.   D.C.C. nr.1.321/11-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispozițiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
V
  7.   D.C.C. nr.1.323/11-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  8.   H.G. nr.1.052/19-10-2011 
HOTĂRÂRE privind reglementarea acțiunilor specifice aferente finanțării asistenței din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
A
  9.   O. nr.5.573/07-10-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
-
  10.   O. nr.894/01-11-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.