Monitorul Oficial
nr. 849/30 noiembrie 2011

Publicare
  1.   D. nr.837/25-11-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.838/25-11-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.839/25-11-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.843/25-11-2011 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  5.   H.G. nr.1.135/09-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
V
  6.   H.G. nr.1.140/16-11-2011 
HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Boli Infecțioase Singureni aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Giurgiu
-
  7.   H.G. nr.1.154/16-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale și privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de criticitate
-
  8.   O. nr.221/20-10-2011 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de oferte - Runda nr. 75/2011
V
  9.   Decizie nr.1.426/10-11-2011 (O.N.P.C.S.B.)
DECIZIE a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.