Monitorul Oficial
nr. 880/13 decembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.422/20-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privința sintagmei "în vigoare" din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
V
  2.   H.G. nr.1.193/30-11-2011 
HOTĂRÂRE privind revenirea la Ministerul Sănătății a managementului asistenței medicale pentru unele unități sanitare din județul Vrancea, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   H.G. nr.1.207/06-12-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  4.   O. nr.266/29-11-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  5.   O. nr.267/29-11-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  6.   O. nr.5.703/18-10-2011 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind implementarea Cadrului național al calificărilor din învățământul superior
A
  7.   Decizie nr.850/28-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea retragerii autorizației de funcționare a Societății Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.
-
  8.   Decizie nr.861/29-11-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI S.A. către Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.) și a fuziunii prin absorbție dintre Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.), în calitate de societate absorbantă, și Societatea GENERALI ASIGURĂRI - S.A., în calitate de societate absorbită
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 09:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.