Monitorul Oficial
nr. 941/30 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.301/23-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  2.   D. nr.993/22-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  3.   D. nr.994/27-12-2011 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
-
  4.   O.U.G. nr.126/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind echipamentele sub presiune transportabile
V
  5.   O. nr.1.776/951/29-12,22-12-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
V
  6.   O. nr.1.777/952/29-12,22-12-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
V
  7.   O. nr.2.729/05-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Maria Teodorescu", din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița
-
  8.   O. nr.2.734/06-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind abrogarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare și înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice
-
  9.   O. nr.3.642/21-12-2011 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale
-


Joi, 28 mai 2020, 08:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.