Monitorul Oficial
nr. 174/19 martie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.144/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
-
  2.   H.G. nr.153/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării și implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  3.   H.G. nr.156/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010
A
  4.   H.G. nr.161/13-03-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, a terenului forestier în suprafață de 15,0778 ha, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, în vederea realizării obiectivului "Extindere si supraînăltare depozit de zgură și cenușă la ROMAG - TERMO, etapa a ll-a"
-
  5.   O. nr.107/25-01-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei
-
  6.   O. nr.3.462/06-03-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar
-
  7.   Listă/19-03-2012 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile din municipiul Sibiu care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2012, precum și cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistentă socială
i


Duminică, 27 noiembrie 2022, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.