Monitorul Oficial
nr. 346/22 mai 2012

Publicare
  1.   L. nr.74/17-05-2012 
LEGE pentru completarea art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
A
  2.   D. nr.389/16-05-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  3.   O. nr.3.960/03-05-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională "Dezvoltarea abilităților de viață"
-
  4.   H. nr.3/17-05-2012 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și președinților consiliilor județene
-
  5.   Decizie nr.233/27-04-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AQU A INVESTMENT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  6.   Decizie nr.238/27-04-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale CONTRACT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  7.   Decizie nr.248/07-05-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale IMOSIG BROKER DE ASIGURARE- S.R.L.
-
  8.   Decizie nr.250/07-05-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  9.   Decizie nr.254/08-05-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății Comerciale INTERAS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 02:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.