Monitorul Oficial
nr. 484/16 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.124/12-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
  2.   D. nr.478/12-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
  3.   L. nr.126/12-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  4.   D. nr.480/12-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  5.   D.C.C. nr.402/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 243 alin. (3), (4), (5), (6), (8) și (9) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  6.   D.C.C. nr.405/03-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 alin. (1) și (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
V
  7.   H.G. nr.702/11-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
A
  8.   O. nr.4.478/1.783/14-06,29-06-2012 (M.E.C.T.S., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării si al ministrului muncii, solidarității sociale si familiei nr. 4.543/468/2004
-
  9.   O. nr.4.616/28-06-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituțiilor de învățământ superior persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, înființate prin Legea nr. 58/2012 privind înființarea Universității "Sapientia" din municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj, și Legea nr. 59/2012 privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor
-


Joi, 29 septembrie 2022, 17:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.