Monitorul Oficial
nr. 736/31 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.189/30-10-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
  2.   D. nr.657/26-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
  3.   L. nr.193/30-10-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  4.   D. nr.661/26-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  5.   L. nr.194/30-10-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
-
  6.   D. nr.662/26-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
-
  7.   D.C.C. nr.805/27-09-2012 
DECIZIE referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (3) și (4) din Regulamentul Senatului, a Hotărârii Senatului nr. 24/2012 privind revocarea din funcția de președinte al Senatului a domnului senator Vasile Blaga, precum și a Hotărârii Senatului nr. 25/2012 pentru alegerea președintelui Senatului
V
  8.   H.G. nr.1.041/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  9.   H.G. nr.1.046/24-10-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  10.   O. nr.1.422/30-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea efectuării unei tranzacții pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligațiuni denominată în euro, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1,5 miliarde euro, cu o scadență de minimum 7 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției
-
  11.   O. nr.2.722/25-10-2012 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012
-
  12.   O. nr.2.723/25-10-2012 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2012
-


Joi, 01 decembrie 2022, 16:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.