Monitorul Oficial
nr. 754/9 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.197/01-11-2012 
LEGE privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
V
  2.   D. nr.672/31-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
  3.   H.G. nr.1.063/30-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la București la 15 decembrie 2011 și la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 augusl 2007
-
  4.   H.G. nr.1.064/30-10-2012 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea asociației "O șansă pentru viitor" ca fiind de utilitate publică
-
  5.   O. nr.319/05-11-2012 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licențe de explorare
-
  6.   O. nr.1220/1419/1921/03-07,29-10,06-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "HIDROSERV" BISTRIȚA - S.A. Piatra-Neamț - filială a Societății Comerciale de Producerea Energiei Electrice "HIDROLECTRICA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  7.   H.C.S.M. nr.911/08-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
-


Joi, 29 septembrie 2022, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.