Monitorul Oficial
nr. 772/15 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.207/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale șl aromatice, precum șl produsele stupului
-
  2.   D. nr.696/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea ari. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale șl aromatice, precum și produsele stupului
-
  3.   L. nr.208/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   D. nr.697/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  5.   L. nr.209/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  6.   D. nr.608/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  7.   L. nr.212/13-11-2012 
LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătății
-
  8.   D. nr.701/12-11-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătății
-
  9.   L. nr.213/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ondine publică și siguranță națională
-
  10.   D. nr.702/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  11.   L. nr.215/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
-
  12.   D. nr.704/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
-
  13.   L. nr.216/13-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unoraspecle legale de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
  14.   D. nr.705/12-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
  15.   O.U.G. nr.64/30-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii In domeniul executării unor creanțe datorate statului
-
  16.   H.G. nr.1083/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic național anual 2012
-
  17.   H.G. nr.1093/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, precum și a celor neintrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
-
  18.   H.G. nr.1096/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru județul Gorj
-
  19.   H.G. nr.1097/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Huțucă Bogdan Iulian
-
  20.   H.G. nr.1098/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare in condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Boia Eugen
-
  21.   H.G. nr.1099/14-11-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2012
-
  22.   C. nr.32/08-11-2012 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2012
-


Joi, 18 august 2022, 02:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.