Monitorul Oficial
nr. 791/26 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.204/09-11-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
-
  2.   D. nr.693/07-11-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006
-
  3.   O. nr.1.640/08-11-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
-
  4.   O. nr.1.790/20-11-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
-


Joi, 02 februarie 2023, 02:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.