Monitorul Oficial
nr. 891/27 decembrie 2012

Publicare
  1.   O.U.G. nr.95/18-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale ele distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
V
  2.   H.G. nr.1.262/18-12-2012 
HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci și reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman
-
  3.   H.G. nr.1.297/27-12-2012 
HOTĂRÂRE privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale
-
  4.   H.G. nr.1.298/27-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură, precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, ce sunt folosite la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale
-
  5.   H.G. nr.1.299/27-12-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale
-
  6.   H.G. nr.1.300/27-12-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor ștampilelor care se folosesc la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale
-
  7.   H.G. nr.1.301/27-12-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale
-
  8.   O. nr.1.334/878/20-12,18-12-2012 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de feănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data ele 28 februarie 2013
-
  9.   H.C.S.M. nr.1.095/28-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007
-
  10.   H.C.S.M. nr.1.171/13-12-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.