Monitorul Oficial
nr. 121/5 martie 2013

Publicare
  1.   L. nr.7/04-03-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participator Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  2.   D. nr.251/28-02-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Pârtiei pății lor Statului și Privatizării în Industrie, si transferul Societătii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Stătu lui la Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri
-
  3.   L. nr.8/04-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  4.   D. nr.252/28-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul programelor privind corn baterea HIV/âlDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  5.   L. nr.9/04-03-2013 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   D. nr.253/28-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  7.   L. nr.10/04-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
A
  8.   D. nr.254/28-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
-
  9.   H.S. nr.8/04-03-2013 
HOTĂRÂRE privind structura serviciilor Senatului
-
  10.   D.C.C. nr.25/24-01-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-5, art. 7 și 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum și ale art. 6 si 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  11.   H.G. nr.63/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  12.   O. nr.189/12-02-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
V
Republicare:
  13.   L. nr.51/08-03-2006 
LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
V


Luni, 05 decembrie 2022, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.