Monitorul Oficial
nr. 127/8 martie 2013

Publicare
  1.   L. nr.11/04-03-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012
-
  2.   D. nr.256/28-02-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012
-
  3.   L. nr.13/04-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  4.   D. nr.257/28-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/201 f pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
  5.   L. nr.14/04-03-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 și de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînăltării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
-
  6.   D. nr.258/28-02-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/’1991 și de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
-
  7.   L. nr.15/04-03-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
A
  8.   D. nr.259/28-02-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
-
  9.   O.U.G. nr.12/06-03-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
V
  10.   H.G. nr.73/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  11.   O. nr.249/15-02-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni
-
  12.   O. nr.254/20-02-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-
  13.   Decizie nr.84/28-02-2013 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Prevent Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-
  14.   Decizie nr.87/28-02-2013 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Adelphia Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
-


Luni, 01 iunie 2020, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.