Monitorul Oficial
nr. 204/10 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.77/05-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nudearo-electrică Cernavodă
-
  2.   D. nr.350/04-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
  3.   L. nr.78/05-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
-
  4.   D. nr.351/04-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
-
  5.   L. nr.79/05-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA - SA. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
-
  6.   D. nr.352/04-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA-- S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
-
  7.   D. nr.364/08-04-2013 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informații Externe
-
  8.   H.S. nr.14/02-04-2013 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanță pentru SEE) - COM (2013) 27 final
-
  9.   H.S. nr.15/02-04-2013 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (text cu relevantă pentru SEE) - COM (2013) 31 final
-
  10.   H.S. nr.16/08-04-2013 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a rețelelor și a informației in Uniune COM (2013) 48 final
-
  11.   D.C.C. nr.47/12-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  12.   D.C.C. nr.56/12-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  13.   D.C.C. nr.61/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  14.   D.C.C. nr.70/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  15.   O. nr.435/03-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice
A
  16.   O. nr.559/26/34/8157/28-03,25-03,04-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.A.N., M.Af.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministru lui apărării naționale, al ministru lui administrației și internelor si al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.