Monitorul Oficial
nr. 287/21 mai 2013

Publicare
  1.   D.C.D. nr.18/21-05-2013 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  2.   D.C.C. nr.115/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  3.   D.C.C. nr.190/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  4.   O.U.G. nr.42/15-05-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
A
  5.   H.G. nr.258/15-05-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
-
  6.   H.G. nr.265/15-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Națiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 și la București la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înțelegere dintre Națiunile Unite și Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009
-
  7.   H.G. nr.266/15-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  8.   H.G. nr.267/15-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
-
  9.   Decizie nr.336/15-05-2013 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind mijloacele și modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului
V


Miercuri, 27 mai 2020, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.