Monitorul Oficial
nr. 397/2 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.191/26-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
-
  2.   D. nr.609/25-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
-
  3.   L. nr.194/26-06-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.612/25-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   L. nr.208/27-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  6.   D. nr.636/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  7.   L. nr.209/27-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  8.   D. nr.637/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  9.   L. nr.210/27-06-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
  10.   D. nr.638/26-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
-
  11.   L. nr.213/27-06-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  12.   D. nr.641/26-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  13.   D.C.C. nr.243/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3, art. 1551 alin. 1, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  14.   D.C.C. nr.293/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2441 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
V
  15.   O. nr.823/01-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  16.   C. nr.17/01-07-2013 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
-


Duminică, 19 ianuarie 2020, 06:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.