Monitorul Oficial
nr. 398/2 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.199/27-06-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" -S.A.
-
  2.   D. nr.627/26-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
-
  3.   L. nr.201/27-06-2013 
LEGE privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
-
  4.   D. nr.629/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
-
  5.   L. nr.203/27-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  6.   D. nr.631/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  7.   L. nr.204/27-06-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  8.   D. nr.632/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  9.   L. nr.211/27-06-2013 
LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  10.   D. nr.639/26-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  11.   D.C.C. nr.261/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului rir. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  12.   D.C.C. nr.262/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de necon stituți onal itate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
V
  13.   D.C.C. nr.275/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  14.   H.G. nr.413/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind înființarea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
-
  15.   O. nr.35/13-06-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
-
  16.   O. nr.36/13-06-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri
-
  17.   O. nr.37/13-06-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START
-


Luni, 27 ianuarie 2020, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.