Monitorul Oficial
nr. 403/4 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.192/26-06-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului
-
  2.   D. nr.610/25-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
  3.   L. nr.206/26-06-2013 
LEGE pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  4.   D. nr.634/25-06-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   D.C.C. nr.259/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   H.G. nr.421/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
-
  7.   H.G. nr.422/26-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la București la 25 martie 2013 și la 27 martie 2013, precum și Ia1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005
-
  8.   H.G. nr.423/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2’- etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin’, pe DN 16 și DN 15" si "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mures, pe DN 13 și DN 15"
-
  9.   H.G. nr.424/26-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Timișoara - Lugoj"
-
  10.   O. nr.1.176/12-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare si de finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap", aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 150/2011
-


Joi, 16 iulie 2020, 06:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.