Monitorul Oficial
nr. 496/7 august 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.562/30-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
  2.   D.C.C. nr.213/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1} lit. b) și c), art. 274 și art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 7 alin. (7) și art. 17 alin. (3) și (4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002
V
  3.   O.G. nr.15/24-07-2013 
ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
-
  4.   H.G. nr.555/30-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie
A
  5.   H.G. nr.553/30-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
-
  6.   H.G. nr.569/30-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
A
  7.   O. nr.693/30-07-2013 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale CAMAD LEASING IFN - S.A .
-
  8.   O. nr.58/02-08-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
A


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 09:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.