Monitorul Oficial
nr. 552/30 august 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.609/14-08-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013
A
  2.   H.G. nr.610/14-08-2013 
HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, județul Alba
-
  3.   H.G. nr.611/14-08-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Socialistă Vietnam, semnat la București la 15 iulie 2013
-
  4.   H.G. nr.612/14-08-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației ÎMPREUNĂ ca fiind de utilitate pubiică
-
  5.   H.G. nr.646/21-08-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
  6.   O. nr.1.031/561/28-08,20-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  7.   O. nr.1.032/28-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență
-
  8.   O. nr.1.033/579/28-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienții acuți
-
  9.   O. nr.1.035/577/28-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  10.   O. nr.4.815/19-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal
-
  11.   H. nr.28/21-08-2013 (A.S.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
-
  12.   R. nr.3/2013 (A.S.F.)
Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzactii
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.