Monitorul Oficial
nr. 703/15 noiembrie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.102/14-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  2.   O.U.G. nr.103/14-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  3.   H.G. nr.871/14-11-2013 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
A
  4.   Decizie nr.458/15-11-2013 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  5.   Decizie nr.459/15-11-2013 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  6.   O. nr.2.532/01-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes național B1 "Rezervația de orbeți de la Apahida"
-
  7.   O. nr.2.631/08-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea producției de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 714/2010
-


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 20:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.