Monitorul Oficial
nr. 745/2 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.317/28-11-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
-
  2.   D. nr.921/27-11-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
-
  3.   L. nr.318/28-11-2013 
LEGE pentru trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kherdin subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
-
  4.   D. nr.922/27-11-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
-
  5.   H.G. nr.929/27-11-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
-
  6.   O. nr.1.236/1.933/22-11,29-11-2013 (M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică
-
  7.   O. nr.1.257/1.391/10-10,18-11-2013 (M.Tr., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor
-
  8.   O. nr.1.259/1.392/10-10,18-11-2013 (M.Tr., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii
-
  9.   O. nr.1.357/29-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567/2008
-


Joi, 04 martie 2021, 11:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.