Monitorul Oficial
nr. 1/6 ianuarie 2014

Publicare
  1.   L. nr.382/24-12-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.205/23-12-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   H.G. nr.1.082/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350
-
  4.   O. nr.202/2881/2348/04-12,03-12,05-12-2013 (A.N.R.M., M.M.S.C., M.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere
V
  5.   O. nr.366/04-12-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind modificarea Procedurii de implementarea Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 36/2013
-


Duminică, 26 ianuarie 2020, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.