Monitorul Oficial
nr. 32/15 ianuarie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.1.085/11-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007
V
  2.   H.G. nr.1.132/18-12-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională
A
  3.   H.G. nr.16/15-01-2014 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin
-
  4.   H.G. nr.17/15-01-2014 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin
-
  5.   C. nr.2/10-01-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii
-
  6.   C. nr.3/10-01-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUAîncepând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014
-
  7.   C. nr.4/10-01-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014
-
  8.   C. nr.5/10-01-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014
-
  9.   O. nr.120/20-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.1.159/23-12-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-


Vineri, 12 august 2022, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.