Monitorul Oficial
nr. 206/24 martie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.12/19-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  2.   O. nr.117/17-03-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari" aferentă operațiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  3.   O. nr.316/20-03-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
Republicare:
  4.   L. nr.55/19-03-2012 
LEGE privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
A


Marți, 06 iunie 2023, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.