Monitorul Oficial
nr. 475/27 iunie 2014

Publicare
  1.   O.U.G. nr.44/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  2.   O.U.G. nr.45/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
V
  3.   O.U.G. nr.46/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   H.G. nr.511/25-06-2014 
HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale
T
  5.   Decizie nr.223/27-06-2014 
DECIZIE privind numirea domnului Adrian Valentin lliescu în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru relația cu Parlamentul
-
  6.   O. nr.808/16-06-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 1.059/2008
-
  7.   O. nr.55/26-06-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014
V
  8.   O. nr.56/26-06-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015
A


Miercuri, 29 martie 2023, 23:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.