Monitorul Oficial
nr. 491/2 iulie 2014

Publicare
  1.   L. nr.86/27-06-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  2.   D. nr.476/25-06-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  3.   O. nr.596/24-06-2014 (D.A.P.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
-
  4.   O. nr.748/23-06-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale
A
  5.   O. nr.1.031/18-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internațional de mărfuri în vederea acordării si utilizării autorizațiilor CEMT
-


Joi, 23 ianuarie 2020, 09:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.