Monitorul Oficial
nr. 819/10 noiembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.965/29-10-2014 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani a unui imobil aflat în domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.997/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.999/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Prahova
-
  4.   Decizie nr.299/10-11-2014 
DECIZIE pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism
-
  5.   Decizie nr.300/10-11-2014 
DECIZIE privind numirea domnului Eduard-Călin Dumitrașcu în funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene
-
  6.   O. nr.3.573/C/09-10-2014 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a atribuțiilor ce revin Ministerului Justiției în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.