Monitorul Oficial
nr. 891/8 decembrie 2014

Publicare
  1.   H.S. nr.59/08-12-2014 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
-
  2.   D.C.C. nr.644/11-11-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
V
  3.   H.G. nr.1.028/18-11-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale
-
  4.   H.G. nr.1.053/18-11-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare
-
  5.   H.G. nr.1.079/03-12-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, județul Bihor
-
  6.   O. nr.2.425/1.656/08-12-2014 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe județe și municipiul București
-
  7.   O. nr.821/27-11-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
A


Marți, 09 august 2022, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.