Monitorul Oficial
nr. 346/20 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.114/19-05-2015 
LEGE privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
-
  2.   D. nr.472/18-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
-
  3.   D.C.C. nr.126/10-03-2015 
DECIZIA nr. 126 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   O. nr.615/29-04-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii ele recunoaștere a persoanelor și organismelor
V
Republicare:
  5.   O. nr.41/14-01-2014 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
A


Miercuri, 16 iunie 2021, 17:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.