Monitorul Oficial
nr. 361/26 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.118/21-05-2015 
LEGE privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.480/20-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.119/21-05-2015 
LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
A
  4.   D. nr.481/20-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
-
  5.   D.C.C. nr.193/31-03-2015 
DECIZIA nr. 193 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
V
  6.   D.C.C. nr.213/31-03-2015 
DECIZIA nr. 213 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ
V
  7.   D.C.C. nr.255/07-04-2015 
DECIZIA nr. 255 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală
V
  8.   Decizie nr.6/20-05-2015 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrele Iedera I și Iedera II
-
  9.   O. nr.565/576/946/17-04,18-05,29-04-2015 (M.E.Î.M.M.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
-


Vineri, 30 septembrie 2022, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.