Monitorul Oficial
nr. 553/24 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.208/20-07-2015 
LEGE privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
  2.   D. nr.660/20-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
  3.   D.C.C. nr.237/07-04-2015 
DECIZIA nr. 237 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  4.   D.C.C. nr.299/28-04-2015 
DECIZIA nr. 299 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ansamblul său, și, în special, ale art. 8 alin. (1) și (2) și art. 11 alin. (1) din aceeași lege
V
  5.   O. nr.M.68/14-07-2015 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum și a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naționale
-
  6.   O. nr.1.725/10-07-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
A


Duminică, 25 septembrie 2022, 08:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.