Monitorul Oficial
nr. 605/11 august 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.475/16-06-2015 
DECIZIA nr. 475 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  2.   D.C.C. nr.490/23-06-2015 
DECIZIA nr. 490 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (6), art. 2 alin. (1) și (2) și art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învătământ, ale anexelor nr. 2 și nr. 3b la Legea nr. 63/2011, precum și ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu
V
  3.   D.C.C. nr.493/23-06-2015 
DECIZIA nr. 493 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  4.   D.C.C. nr.499/24-06-2015 
DECIZIA nr. 499 din 24 iunie 2015 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Senatului nr. 42/2015 privind respingerea cererii de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului senator Sova Dan-Coman
V
  5.   H.G. nr.626/28-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participația deținută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
-
  6.   O. nr.4.074/29-05-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2015
-
  7.   Decizie nr.81/29-07-2015 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți - ARAIEX, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Națională a Artiștilor din România - UNART drept colectori ai remunerațiilor datorate artiștilor interpreți sau executanti pentru radiodifuza rea fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, în limita repertoriilor gestionate
-
Rectificare:
  8.   Act./01-04-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal
-
  9.   H.G. nr.582/15-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
V


Joi, 04 martie 2021, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.