Monitorul Oficial
nr. 936/17 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.328/16-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate
-
  2.   D. nr.996/15-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate
-
  3.   O. nr.1.124/16-12-2015 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului, în anul 2016
A
  4.   O. nr.1.140/03-12-2015 (A.N.A.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  5.   L. nr.329/16-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
  6.   D. nr.997/15-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
  7.   H.C.D. nr.113/14-12-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare COM (2015) 600
-
  8.   O. nr.1.679/11-12-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum și a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014
-
  9.   O. nr.2.410/24-11-2015 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare a operațiunii de export a produselor țevi din oțel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oțel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm și cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen&Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India
-


Joi, 16 iulie 2020, 05:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.