Monitorul Oficial
nr. 108/30 mai 1997

Publicare
  1.   D. nr.192/14-05-1997 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerț liber
-
  2.   L. nr.90/29-05-1997 
LEGE pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea Romaniei la Acordul central european de comert liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucuresti la 12 aprilie 1997
V
  3.   D. nr.201/29-05-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerț liber (C.E.F.T.A.)
-
  4.   H.G. nr.234/19-05-1997 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.540/1996 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania Romana de Petrol" -- S.A.
V
  5.   H.G. nr.239/29-05-1997 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei
A
  6.   H.G. nr.240/29-05-1997 
HOTĂRÂRE privind stabilirea preturilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr.21/1996, a impozitului pe titei și gaze din productia interna și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii și modernizarii productiei la produsele respective
A
  7.   H.G. nr.241/29-05-1997 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, situate in judetul Constanta, in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  8.   H.G. nr.243/30-05-1997 
HOTĂRÂRE privind organizarea seminarului international cu tema "Perspectivele cooperarii intre tarile CEMN și MERCOSUR"
T


Duminică, 01 octombrie 2023, 21:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.