Monitorul Oficial
nr. 348/6 mai 2016

Publicare
  1.   L. nr.79/29-04-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.456/29-04-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.80/29-04-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  4.   D. nr.457/29-04-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  5.   L. nr.81/29-04-2016 
LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
A
  6.   D. nr.458/29-04-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
  7.   D.C.C. nr.121/03-03-2016 
DECIZIA nr. 121 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
V
  8.   O. nr.358/763/23-03,21-04-2016 (M.A.D.R., M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
  9.   O. nr.788/25-04-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor" pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
-
  10.   O. nr.3.682/22-04-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
-
  11.   Decizie nr.10/12-04-2016 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 10 din 12 aprilie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Marți, 06 decembrie 2022, 07:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.