Monitorul Oficial
nr. 368/12 mai 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.122/03-03-2016 
DECIZIA nr. 122 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 65 alin. (3) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
V
  2.   D.C.C. nr.147/17-03-2016 
DECIZIA nr. 147 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  3.   D.C.C. nr.171/24-03-2016 
DECIZIA nr. 171 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (5) și art. 173 alin. (3) din Codul de procedură penală
V
  4.   O.U.G. nr.13/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
V
  5.   O.U.G. nr.14/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolara copiilor provenind din familii defavorizate
V
  6.   H.G. nr.347/11-05-2016 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
-
Rectificare:
  7.   Decizie nr.219/23-09-2015 
DECIZIE privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
-


Vineri, 03 februarie 2023, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.